Skip to content
  • Press release

Finnlines årsredovisning 2023

Pressmeddelande, 8 mars 2024

Finnlines VD Tom Pippingsköld kommenterar årsredovisningen:

”Finnlineskoncernen omsatte 680,7 miljoner euro under januari-december 2023 (736,1 miljoner euro i 2022), en minskning med 8 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 60,3 miljoner euro (133,3 miljoner euro i 2022). Vinsten före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, uppgick till 166,3 miljoner euro (221,2 miljoner euro i 2022).

Finnlines tar emot en tredjedel av de 1 miljon lastbilar som varje år transporterar gods mellan Finland, Sverige och Kontinentaleuropa. År 2023 tog Finnlines emot och transporterade 710 000 containerenheter, 157 000 personbilar och 1 344 000 ton styckegods. Totalt reste 695 000 passagerare med oss.

Det höga ränteläget har haft en negativ effekt på den privata konsumtionen, byggsektorn och den industriella efterfrågan. Finnlines stod inför flera svårigheter under 2023 som försvagade resultatet, förutom högre räntor hade strejken i februari, startkostnader för ett nytt fartyg och dockningar av flera fartyg – för att nämna några – en inverkan. Samma utmaningar ser ut att vara aktuella även i början av detta år, men vi ser också en förbättrad industriell aktivitet och att den private konsumtionen tycks ha passerat sitt bottenläge. ECB bör sänka räntorna för att förhindra en stagnerande utveckling i EU-området och i stället fokusera på att driva på tillväxten i EU.

Finnlines fokuserar på att anpassa sin flotta, förbättra sin kostnadseffektivitet och hitta ny tillväxt. Vi är äntligen närmare än någonsin att öppna en ny RoPax-linje mellan Sverige och Polen, från Malmö till Swinoujscie. Vår linje Zeebrygge-Rosslare mellan Belgien och Irland har etablerat sig väl på marknaden trots ny operatör. Vi har också öppnat en ny linje från Vigo i Spanien till Zeebrygge i Belgien i början av det här året.

Finnlines gröna investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro slutfördes när det andra fartyget i vår Superstar-klass, Finncanopus, levererades i december vid varvet Weihai i Kina. Systerfartyget Finnsirius togs i trafik på linjen Nådendal-Långnäs-Kapellskär den 15 september 2023. Dessa fartyg kommer att öka last- och passagerarkapaciteten med 24 procent respektive 50 procent på rutten Finland-Sverige och de kommer att erbjuda en högre servicenivå än de två tidigare Star-fartygen. Finnlines fortsätter att fokusera på frakt, men på den här linjen kommer vi också att vända oss till ett bredare passagerarsegment, till exempel fotpassagerare. Med dessa moderna och högklassiga last- och passagerarfartyg kan vi erbjuda ett attraktivt alternativ för resenärer på rutten Finland-Åland-Sverige.

Hållbar sjöfart har varit en nyckelfråga inom branschen under flera år och därför kommer Finnlines nästa nybyggnadsbeställningar, oavsett om det gäller ro-pax eller ro-ro, att ha förbättrad miljömässig och teknisk effektivitet och inkludera användning av alternativa bränslen. Vi har kontinuerligt investerat i nya fartyg och tillfört mer kapacitet till Östersjön och till trafiken i Biscayabukten och Nordsjön. De nya fartygen stöttar våra kunder i deras övergång till att göra hållbara val och ta ett miljöansvar. Finnlines fortsätter sin gröna omställning och strävar efter att möjliggöra för våra kunder att växa på ett hållbart sätt.”

Mer information:

Tom Pippingsköld, President and CEO, Finnlines Plc
tom.pippingskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

För foton och andra förfrågningar:

communications@finnlines.com

Om Finnlines:

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjetrafik till och från flera destinationer i Medelhavet, Västafrika, Nord- och Sydamerikas Atlantkust samt Asien och Australien.