Skip to content
  • Press release

Finnlines storsatsar på passagerartrafiken mellan Sverige och Finland med två nya RoPax-fartyg

finnsirius & finncanopus

Frakt- och passagerarrederiet Finnlines har investerat stort i sin linje mellan Sverige och Finland via Åland under 2023 och 2024, genom att sätta in två nybyggda RoPax-färjor (gods- och passagerarfärjor) i en klass som man döpt till Superstar, på rutten.

De nya RoPax-fartygen ingår i Finnlines investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro, som omfattar både RoPax- och RoRo-fartyg (fraktfartyg för rullande gods), samtliga utrustade med spjutspetslösningar på hållbarhetsområdet. Tre nybyggda RoRo-fartyg är redan i trafik sedan sommaren 2022, och det första RoPax-fartyget sattes in på linjen Kapellskär–Långnäs–Nådendal under hösten 2023.

Finnlines nya RoPax-fartyg i Superstarklassen har fått namnen Finnsirius and Finncanopus efter de starkast lysande stjärnorna på natthimlen. Vart och ett av fartygen rymmer 1100 passagerare, vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med de fartyg som trafikerade rutten innan. Även lastkapaciteten ökas, från dagens strax över 4 000 lastmeter till 5 200 lastmeter.

De nya fartygen har attraktiva restauranger, en spaavdelning med finsk sauna, bekväma arbetsplatser och lounger, omfattande shoppingytor och ett stort serviceutbud även i övrigt. Den natursköna utsikten över skärgården har varit central i fartygens design, och inredningen har utformats av den ledande finska inredningsdesignstudion dSign Vertti Kivi, som specialiserar sig på så kallad ambience design, det vill säga att inreda miljöer som inte enbart är vackra utan också väcker känslor av välbefinnande.

Fokus på hållbarhet

Gröna värden har varit i fokus vid konstruktionen av fartygen, men även i inredningsdesignen där återvunna och ekologiska material om möjligt varit förstahandsval. Intelligent LED-belysning och smarta ventilationssystem sparar energi genom att automatiskt justera belysningen och luftkonditioneringen i hytterna. Hänsyn tas till energiåtgången även vid valet av fartygets utrustning och inredning, till exempel genom att man använder sig av möbler som är tillverkade av återvunna material. Trycksaker som menyer, reseprogram och prislistor ersätts av självbetjäningsstationer med digitala skärmar och av appar, vilket minimerar pappersavfallet.

Fakta om Finnsirius & FiInncanopus

Fartygstyp: Ro-pax
Isklass: 1A Super
Total längd: 235 m
Största bredd (Moulded breadth): 33,3 m
Bruttodräktighet (GT): 65 692
Lastmeter: 5 200
Motoreffekt: 4 x 7 200 kW
Maximalt antal passagerare: 1 100
Antal passagerarhytter: 323
Rutt: Sverige-Finland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal)

Utsläppsreducerande teknik

Air lubrication – ett innovativt system som använder luftbubblor för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet, och därmed bränsleförbrukningen
Batteriinstallationer
Reducerade avgasutsläpp
Landströmsanslutning
Automatisk förtöjning
System för återvinning av spillvärme
System för rening av barlastvatten

Relaterade länkar

Kategorier


Upplev äkta havs- och skärgårdsanda. Vi erbjuder ett flertal avgångar till Tyskland, Finland och Åland varje dag. Du reser hållbart, eftersom vi säkerställer en smidig leverans av varor mellan länderna. Vi är stolta över att presentera Finnsirius och Finncanopus, de ljusaste stjärnorna på vår rutt Sverige-Finland, som debuterar 2023 och 2024.

Finnlines passagerartjänster Sverige