Skip to content
  • Press release

Finnlines vill förbli en pålitlig bro – fördjupar sitt engagemang för Åland

Finnlines Abp, Pressmeddelande, Mariehamn, den 3 november 2023

Finnlines har trafikerat Åland i tio år, och fortsätter att vara en pålitlig bro till det finländska fastlandet och Sverige. Under tisdagen den 31 oktober genomförde Finnlines ledning en rad möten med viktiga aktörer och beslutsfattare med fokus på att utveckla och fördjupa Finnlines engagemang för Åland.
Från vänster: Marco Palmu, direktör för passagerartrafiken vid Finnlines, Tom Pippingsköld, Finnlines VD,  och Thomas Doepel, Finnlines vice-VD, besökte Mariehamn tisdagen den 31 oktober.

Åland har en strategisk position på sjömotorvägen mellan Finland och Sverige. Finnlines har trafikerat Åland sedan oktober 2013 och därmed under tio år bidragit till att möta näringslivets transportbehov, säkra försörjningstryggheten och möjliggöra smidiga resor för ålänningar och besökare.

Idag anlöper rederiet Åland fyra gånger per dygn året om – två i vardera riktningen. Och så ska det förbli, men med ytterligare ökad kapacitet när ett andra Superstarfartyg sätts in under första kvartalet 2024. Finnlines avsikt är att under överskådlig framtid leverera en pålitlig förbindelse till och från Åland, som alltid har tillräcklig kapacitet för både gods och passagerare.

”Vi ser det som att vi bygger broar, och inte bara fartyg. Vi är en infrastrukturförbindelse och bygger sjöbroar långsiktigt. Vi tillhör en stor koncern, vilket är bra eftersom det möjliggör investeringar i nya hållbara fartyg. Men vi är samtidigt ett lokalt rederi, med tydligt lokalt fokus på våra olika linjer. Långnäs är en hamn i vårt fasta ruttnätverk och så ska det förbli, även om vi kan komma att anlöpa Mariehamn vid vissa tillfällen,” säger Finnlines VD Tom Pippingsköld.

Under tisdagen den 31 oktober genomförde Finnlines ledning en rad möten med Ålands Näringsliv, politiska beslutsfattare från Ålands parlamentariska församling lagtinget och landskapsregeringen, Visit Åland, Långnäs hamn samt Lumparlands kommun, med fokus på att utveckla och fördjupa Finnlines engagemang för Åland. Finnlines har även blivit invald som medlem i Ålands Näringsliv vid styrelsesammanträdet den 30 oktober.

”När nu tillväxten prognosticeras vara nära noll i hela Östersjöområdet, är samarbete en avgörande ekonomisk faktor. Vi är övertygade om att det finns en mycket stor potential på Åland och att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för det åländska näringslivet”, säger Tom Pippingsköld.

”Det finns ett gemensamt intresse med det åländska näringslivet. Alla våra ropaxfartyg på våra rutter mellan Finland och Tyskland samt Finland och Sverige via Åland har Mariehamn som sin hemmahamn. Det är för att vi vill möjliggöra samarbete med åländska företag. Vi ser tydliga fördelar med att arbeta i en paraplyorganisation med 500 medlemmar. Det finns möjligheter att skapa arbetstillfällen lokalt genom att bygga ett kluster runt vår trafik som inte minst kan gynna småföretag,” säger Thomas Doepel, Finnlines vice-VD.

Finnlines är på sluttampen av ett investeringsprogram om 500 miljoner euro där man byggt fem spjutspetsfartyg som är mera konkurrenskraftiga och gjort det möjligt att minska belastningen på miljön.

”Vi är också på Åland för att berätta om vårt hållbarhetsengagemang där vi steg för steg ställer om till den senaste tillgängliga tekniken. Vi kommer att fortsätta våra investeringar i nytt miljövänligt tonnage och ställa om till miljövänliga bränslen när tillgången kan garanteras. Vi ska även fortsätta att uppgradera våra äldre fartyg med ny miljöteknik,” säger Thomas Doepel.

Finnlines har sedan ett par år tillbaka ett nytt fokus på passagerartrafik, som syns allra tydligast i investeringarna i de två nya ropaxfartygen i Superstarklassen: Finnsirius som är i trafik sedan september 2023 och Finncanopus som väntas börja trafikera på rutten under första kvartalet 2024.

”När vi började vår trafik till Åland, var det med mindre fartyg med mindre kapacitet för passagerare, som huvudsakligen var lastbilschaufförer. Kapaciteten har sedan ökat stegvis och på Finnsirius och snart även på Finncanopus har vi plats för 1100 passagerare på varje avgång, vi har fina restauranger, spa och en mycket attraktiv ombordmiljö för passagerarna”, säger Marco Palmu, Head of Passenger Service, Finnlines.

”Vi hoppas kunna bidra till att öka turismen till Åland, där vi ser en stor potential. Vi har därför en önskan om ett fördjupat samarbete med Visit Åland, med det gemensamma målet att attrahera fler besökare till Åland. Vår del i det är att leverera pålitliga och bekväma transporter, vara en bra samarbetspartner för den åländska besöksnäringen, och investera i marknadsföring av Åland både i Sverige och på det finländska fastlandet”, säger Marco Palmu.

För mer information, kontakta:

Tom Pippingsköld, Verkställande direktör, Finnlines Abp
tom.pippingskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

Thomas Doepel, Vice verkställande direktör, Finnlines Abp
thomas.doepel@finnlines.com, +358 505654273

Marco Palmu, Director för passagerartrafiken, Finnlines Abp
marco.palmu@finnlines.com, +358 40 773 4894

För fler bilder och andra förfrågningar:

communications@finnlines.com

Om Finnlines Abp

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.