Skip to content
  • Press release

Sjötransport inkluderad i EU ETS – påverkar Finnlines passagerartrafik

EU-parlamentet kräver att sjöfarten ansluter sig till det europeiska utsläppshandelssystem (ETS) från och med 2024. ETS syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med 55% från 1990 års nivåer till 2030. Den nya förordningen påverkar Finnlines passagerartrafik.

Vad är ETS?

EU:s utsläppshandelssystem (ETS) är en viktig del av EU:s politik för att bekämpa klimatförändringarna. ETS är ett system med utsläppstak och handel som begränsar mängden växthusgaser som släpps ut i luften inom EU genom ett utsläppstak, där företag som omfattas av systemet köper utsläppsrätter för sina utsläpp. Systemet omfattar för närvarande stora industrianläggningar och intern europeisk flygtrafik, och från och med år 2024 ingår även internationell sjöfart i systemet. Läs mer här.

Finnlines åtgärder för att minska utsläppen

Även om anslutningen till ETS är nytt för rederier, har Finnlines arbetat för att minska sina utsläpp under en lång period. Vårt engagemang för att minska utsläppen av växthusgaser återspeglas till exempel i våra investeringar i de senaste fartygen som är utrustade med den senaste miljötekniken. Vi förbättrar även kontinuerligt vår verksamhet för att minska vår förbrukning av fossila bränslen. Som en del av vår hållbarhetsstrategi planerar vi att gradvis övergå till alternativa bränslen.

ETS inverkan på Finnlines passagerartrafik

Det är viktigt att notera att de kostnader som är förknippade med införandet av EU ETS kommer att påverka vår verksamhet och våra kostnader. I likhet med tidigare motsvarande regleringsavgifter strävar Finnlines efter att minimera kostnaderna av avgifter för sina kunder och upprätthålla konkurrenskraftiga priser på alla möjliga sätt.

Från och med 1/1 2024 kommer Finnlines också att börja köpa utsläppsrätter. Miljöavgiften tillämpas på alla nya bokningar för 2024 när bokningen görs den 5/12 2023 eller senare. Avgiftens värde kan variera beroende på marknadspriset på utsläppsrätter och kvoter.


EU ETS-miljöavgift / person

Gäller på färjeresor från 1/1 2024 för bokningar från 5/12 2023.

Passagerare och fordonKapellskär–Nådendal eller Nådendal–KapellskärKapellskär–Långnäs eller Långnäs–KapellskärHelsingfors–Travemünde eller Travemünde–HelsingforsMalmö–Travemünde eller Travemünde–Malmö
Vuxna och barn 6-17 år6 SEK3 SEK69 SEK23 SEK
Barn 0–5 år 0 SEK0 SEK0 SEK0 SEK
Fordon upp till 6 m långa och 2,1 m höga (inklusive motorcyklar)23 SEK12 SEK138 SEK46 SEK
Bussar för grupper46 SEK23 SEK276 SEK92 SEK
Övriga fordon35 SEK12 SEK207 SEK69 SEK
Cyklar0 SEK0 SEK0 SEK0 SEK

Ingen avgift tas ut på sträckan Nådendal-Långnäs.

Läs mer

EU utsläppshandelssystem