Hyppää sisältöön
  • Lehdistötiedote

Tuloskatsaus tammi–syyskuu 2021

Tuloskatsaus tammi–syyskuu 2021: Finnlinesilla nousujohteinen tuloskehitys kolmannen kvartaalin aikana


Toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi tuloskatsauksen yhteydessä

”Finnlines-konsernin tammi–syyskuun liikevaihto oli 425,9 miljoonaa euroa, missä on 17 %:n lisäystä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (363,1 miljoonaa euroa vuonna 2020). Raportointikauden tulos oli 69,0 miljoonaa euroa, kasvua 27 % prosenttia verrattuna 54,2 miljoonaan euroon tammi–syyskuussa 2020. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia, EBITDA, nousi 121,2 (107,2) miljoonaan euroon.

Tammi–syyskuussa 2021 Finnlines kuljetti 583 tuhatta lastiyksikköä (536 tuhatta vuonna 2020), 124 tuhatta (102 ) autoa ja 1 041 (811) tonnia rahtia, jota ei voi mitata yksiköissä. Laivamme kuljettivat 439 tuhatta (390) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

Noususuhdanne jatkui kolmantena vuosineljänneksenä, kun rahtimäärät kasvoivat lähes kaikilla reiteillä. Autoteollisuus kärsi komponenttipulasta ja kesäseisokki oli arvioitua pidempi. Koska Finnlinesin tonnisto koostuu monen kokoisista laivoista, voitiin tonnistoa siirtää reiteiltä, joissa kysyntä ajoittain laski sinne, missä tarvittiin suurempaa kapasiteettia. Kun matkustusrajoitukset vähitellen keventyivät, vapaa-ajan matkailu elpyi, vaikka matkustajamäärät jäivätkin paljon normaalia pienemmiksi.

Samalla kun maailmalaajuinen konttipula on haastanut tuonti- ja vientiyrityksiä ja johtanut laajoihin toimitusketjun häiriöihin, roro-alukset ovat osoittautuneet olevan tehokas ja kilpailukykyinen liikennemuoto. Finnlines on kuljettanut rahtia keskeytyksettä koko covid-19-pandemian ajan tarjoten noin 170 viikoittaista lähtöä.

Finnlines on tehnyt mittavia investointeja ympäristöteknologiaan ja laivastonsa uudistamiseen viime vuosina, mutta edessä on uusia haasteita. Sekä maailmanlaajuisesti että Europan Unionissa keskustellaan lukuisista ehdotuksista. Euroopan komissio aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. IMO on aiemmin asettanut 50 %:n vähimmäistavoitteen vuoden 2008 tasosta.

Euroopan komissio on myös ehdottanut merikuljetusten sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään, jonka piirissä on melkein parinkymmen vuoden ajan ollut EU-alueen energiaintensiivinen teollisuus ja lentoliikenne. Lisäksi merenkululle suunniteltu FuelEU Maritime -aloite asettaa enimmäisrajan laivojen käyttämän polttoaineen kasvihuonekaasupitoisuudelle. EU:n kestävän rahoituksen taksonomian tarkoituksena on edistää puhtaita teknologioita ja saada fossiilisten polttoaineiden käyttö loppumaan. Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö, International Chamber of Shipping, on ehdottanut syyskuussa 2021 hiiliveroa, jonka on määrä nopeuttaa sellaisten markkinoiden luomista, jotka mahdollistavat nollapäästöisen merenkulun.

Kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi saattaa olla välttämätöntä uusia olemassa olevien laivojen tankkeja ja koneita, jotta ne voivat käydä uudentyyppisillä polttoaineilla. Nykyisillä tuotantomäärillä hiilineutraaleja polttoaineita ei kuitenkaan ole markkinoilla siinä määrin kuin niitä tarvitaan maailmanlaajuisesti. Finnlines keskittyy tällä hetkellä uuteen akkuteknologiaan, hydrodynaamiseen suunnitteluun, ilmavoitelujärjestelmiin ja aurinkopaneeleihin. Useaan jo liikenteessä olevaan laivaan asennetaan maasähkövalmius, jotta laiva voidaan liittää sähköverkkoon satamissa, joissa yhteys on tarjolla. Lisäksi tutkitaan hiilineutraalien, uusiutuvien polttoaineiden käyttöön siirtymistä.

Kolmen hybridiroro-aluksen ja kahden uusinta teknologiaa edustavien ropax-alusten rakentaminen etenee. Vaikka Finnlinesilla on meneillään kunnianhimoinen 0,5 miljardin euron uudisrakennusohjelma, olemme yhtiössä ymmärtäneet, että on ehdottoman tärkeää panostaa laivaston energiatehokkuuteen, koska energian säästö on paras tapa vähentää päästöjä ja saavuttaa välittömiä tuloksia.” 

Lisätietoja

Tom Pippingsköld
varatoimitusjohtaja, CFO
puh. +358 40 519 5041
tom.pippingskold@finnlines.com

Lehdistön yhteydenotot

Viestintä, communications@finnlines.com

finnlines 101 twitter 1024x512
Finnlines Oyj

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista roro- ja matkustajaliikenne­varustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.