Skip to content

BLOGGENS HEMSIDA

På kajen

Vad står det på fartyget?

Finnlines nya Superstar-fartyg är för största delen redan målade i sin slutliga färg inklusive detaljer. Får vi presentera Superstar-fartygens snygga blåvita vardagsdräkt med detaljer?

Finnsirius och Finncanopus, som börjar trafikera 2023, är under uppbyggnad på Weihain-varvet. För närvarande är båda fartygen sjösatta och, som planerat, är Finnsirius något mer färdig än Finncanopus. Även om båda fartygen fortfarande är ofullbordade på insidan, ser de relativt färdiga ut utanpå. Du känner eventuellt igen bekanta element, såsom Finnlines loggan på sidan och bokstaven F som pryder skorstenen? Men vad betyder nollutsläpp i hamn till exempel, eller varför står det Mariehamn i aktern av fartygen? Vi berättar det här.

Finnlines och bokstaven F på skorstenen

Finnlines Superstar-fartygen är lätta att känna igen på Weihain-varvet, eftersom det står Finnlines på skeppens båda sidor med gigantiska bokstäver. Bokstaven F är målad i blått, svart och vitt på skorstenen.

Namnet Finnlines introducerades år 1947. Då omfattade flottan sex ångfartyg. Finnlines är idag en del av Grimaldi Group.

Bilden visar Finncanopus babordssida med Finnlines logotyp och F-logotypen på Finnsirius skorsten.

Superstar-stjärnan

Stjärnan är kännetecknande för Superstar-fartyget! Finnsirius och Finncanopus flankeras av en snabb Superstar-stjärna designad av grafikern Tapani Haapanen.

Du kan läsa mer om vad som gör Superstar-fartygen så super i det tidigare blogginlägget.

Finnsirius och Finncanopus

Även om fartygen inte har döpts ännu, känner vi dem redan vid namn. Finnlines nya ropax-fartyg heter Finnsirius och Finncanopus. Fartygens namn är en av de viktigaste markeringarna. Namnet finns på skrovet på båda sidorna av fören och aktern, sammanlagt på fyra ställen.

Dessutom kommer det att finnas upplysta namnskyltar på de yttre däcken vid den främre tredjedelen av fartygen.

Vårt förra blogginlägg beskriver mer detaljerat bakgrunden till Superstar-fartygens namn.

Galjonsbild och rött botten

Fören på fartygen i Finnlines-flottan är dekorerad med en blågul vapenliknande galjonsbild. Vågor och ett ankare som bildas av två bokstäver f kan urskiljas på bilden.

Flera fartyg har röd bottenfärg. Det handlar mest om respekt för historien, för i praktiken kunde botten målas vilken färg som helst. Träskeppen från det förflutna kunde ha en tunn rödaktig kopparbeläggning som förhindrade oönskade organismer från att fästa. Den traditionella ”röda stilen” följs även på Superstar-fartygen.

Finnsirius, det första Superstar-fartyget som blir färdigt, på Weihains torrdocka strax före sjösättning. Förutom galjonsbilden kan man från denna vinkel se den röda färgen på botten samt – tittar man noga – även djupet på fören. Den röda färgen är målad från den lägsta delen av botten upp till 7,6 meter. Superstar-fartygens klassificerade djupgående är 7,1 meter.

Varvbeteckning W0276 och W0277

När man talar om fartyg under byggskedet – framför allt på varvet – använder man deras varvbeteckning. Det kan finnas flera fartyg under konstruktion på varvet, även från olika rederier, så för att undvika förvirring är det nödvändigt att använda en kort, exakt kod.

Finnsirius varvbeteckning är W0276 och Finncanopus är W0277. Bokstaven W kommer från namnet på orten Weihai, som är en kuststad i Shandongprovinsen i Kina. Superstar-fartygen är inte de första ropaxen som byggs i Weihai: innan Finnsirius och Finncanopus har nio ropax-fartyg färdigställts på varvet.

Varvbeteckningen presenteras till exempel i samband med alla ceremonier som anordnas vid kajen. På den blå skylten står det ”Finnlines 5100 LM Superstar ropax W0277”. Varvbeteckningen syns även på den röda banderollen. Bilden är från sjösättningen av Finncanopus från december 2022.

Noll utsläpp i hamn & Hybrid

Superstar-fartygen har rustats med många utsläppsreducerande tekniker, såsom utrustning för avgasrening, värmeåtervinning, luftsmörjningssystem, automatisk fartygsankring till kajen och ballastvattenbehandling.

Olika system, såsom belysning, digitala skärmar, ventilation och köksutrustning, förbrukar el även om fartyget inte rör sig. Orden zero emission in port (noll utsläpp i hamn) och hybrid målade på sidorna av Superstar-fartygen syftar på landströmsanslutning och stor batterikapacitet som möjliggör utsläppsfria hamnbesök. På ett traditionellt dieseldrivet fartyg dunkar även hjälpmotorerna i hamnen, vilket förorsakar buller och avgasutsläpp. Superstar-fartygen är utsläppsfria när de står i hamn.

Mariehamn – Superstar-fartygen under finsk flagg

Alla fartyg har namnet på en ort skrivet på sig. Staden Marieham på Superstar-fartygen betyder att det är fartygens officiella hemmahamn. Finnsirius och Finncanopus seglar alltså under finsk flagg. Det innebär att Superstar-fartygen tillhör det finska fartygsregistret och de sjömän som arbetar på fartygen skriver därför på ett anställningsavtal baserat på den finska sjöarbetsavtalslagen.

P.S. Finnsirius och Finncanopus erbjuder arbete i Finland. I december 2022 påbörjade Finnlines en rekrytering där 200 nya medarbetare erbjuds fast jobb.

Texten ”Mariehamn” pryder aktern av Finnsirius, som fortfarande är under uppbyggnad.