You are here

Bokningsrutiner - FinnLink

Nådendal-Kapellskär bokas från Nådendals bokning. Kapellskär - Nådendal bokas från Kapellskärs bokning. Bokningen kan ske per telefon, fax eller epost.

Då en enhet bokas fordras minst följande uppgifter:

  • fraktbetalaren
  • enhetens längd
  • enhetens registernummer
  • antal chaufförer
  • farligt gods
  • behov av el
  • event. överbreda och överhöga enheter

Vid inchekning av lastbil måste chauffören ge exakta uppgifter om enhet och last. Vi krediterar fakturor i efterhand enbart om felet uppenbarligen osakrats av oss.
Tillträde till Nådendals Hamn styrs via Järveläntie huvudporten. Fordonets mätresultat överförs automatiskt till vårt bokningssystemet.
Bokade färjeplatser skall annulleras i god tid.

Enheter som inte är klarerade och färdiga för lastning en timme (1 tim.) före avgång förlorar sin bokade plats.

Specialtransporter samt enheter som har farligt gods i lasten skall vara klarerade och färdiga för lastning 1,5 h före avgång.

En enhet kan bokas på väntelistan men nummerordningen ges i den ordning enheterna på väntelistan anmäler sig i klareringen.

Enheterna skall ha surrningsfästen och vara korrekt märkta. Då väderförhållandena fordrar surrning skeppas inte enheter utan surrningsfästen. Observera att enheter med farligt gods alltid surras.

"Hemgjorda" surrningsfästen bör undvikas då det finns hållfasthetskrav på fästena. Bäst är att vända sig t.ex. till tillverkaren i frågan.

Lagring av enheter med farligt gods är förbjudet i hamnarna. Skyltar för enheter med farligt gods kan köpas av Finnlink.

Tunga transporter:
Vänligen kontakta bokning för information.

Tilläggsinformation

PDF iconCargo Securing.pdf

Formulär

PDF iconReefer and heated units formulär.pdf

Office spreadsheet iconMultimodal DG declaration form.xls

FileDangerous Goods booking form.docx