Skip to content

BLOGGENS HEMSIDA

På kajen

Hemligheterna på Superstar-fartygen: Utforska de förbjudna platserna ombord!

På passagerarfraktfartygen är passagerare välkomna att röra sig på platser som korridorer, restauranger och butiker. Men vilka områden finns det som passagerare sällan eller aldrig har tillträde till?

Vi presenterar i detta inlägg de förbjudna platserna ombord på Finnlines nya Superstar-fartyg. Dessa utrymmen är sällan tillgängliga för någon, inte ens besättningsmedlemmarna. Många har aldrig ens hört talas om dessa platser, som till exempel den andra bryggan. Häng med på en rundtur i Superstarnas hemliga vrår! Du kan tjuvkika på platser som är stängda för allmänheten, som kaptenens hytt och rörgången – och till och med cellen!

Dubbla bryggor – Styrning och tillgång till vitala system på fartyg

Få vet att många fartyg har två stycken bryggor. På nödkommandobryggan kan man vid behov styra fartyget. På den andra bryggan finns tillgång till alla viktiga system och kontrollenheter ombord, samt kommunikationsförbindelser. Nödkommandobryggan är kopplad till SRtP-protokollet, vilket står för Safe Return to Port, och syftar till att behålla fartygets styrbarhet även vid stora skador på huvudsystemen.

Vi presenterade den vanliga bryggan på Superstarien i en tidigare bloggpost när Grimaldi besökte varvet. Finnsiriuksens brygga syns också i ett blogginlägg om sjöprovning.

Nödsituationens styrrum är avsett att tas i bruk i mycket exceptionella situationer. Trots sin strama design och till synes begränsade utrustning är det möjligt att styra fartyget därifrån.

Utforska rörtunnel

Ombord på passagerarfartyget är det få, även bland besättningen, som har tillgång till rörsystemets tunnel. Passagerare får sällan tillträde till denna industriella plats som sträcker sig nästan tvåhundra meter. Rörsystemstunneln fungerar som en kanal där olika system, såsom elektricitet, kommunikation, luftkonditionering och rörledningar, löper igenom. Tunneln nås från aktern nära ECR (Engine Control Room), som vi nämnde i en tidigare post. Korridoren sträcker sig ända från aktern till pumprummet i fören.

Rörsystemstunnlar är viktiga för fartygets funktion eftersom de möjliggör distribution av olika system över hela fartyget. Tunneln underlättar underhålls- och reparationsarbeten, eftersom viktiga rör och kablar kan nås och hanteras på ett enkelt sätt. Genom att placera de tekniska systemen i en separat rörsystemstunnel kan fartygets korridorer och passagerarutrymmen utformas mer överskådligt.

Det är en imponerande syn att betrakta den tekniska vyn av rörsystemstunneln, eftersom det ger en känsla av att korridoren sträcker sig oändligt långt bort.

Superstariernas rörtunnel löper under den lägsta bildäck, från ände till ände på fartyget. Den grådisiga korridoren sträcker sig cirka 180 meter i längd. Bild från Finnsirius.

Effektiva brandsäkerhet ombord

Från rörtunneln klättrade vi upp till förpumprummet vid fartygets förskepp. Där hittade vi en viktig anordning relaterad till brandsäkerhet, nämligen pumpenheten för Hi-Fog vattensprayssystemet.

Vattensprayssystemet är en vidareutvecklad version av det traditionella sprinklersystemet. Vattensprejen bekämpar eld på tre sätt: genom att kyla ner luften, genom att blöta ner den brinnande materialet och genom att fördriva syre, vilket elden behöver för att brinna.

På Superstar-fartygen finns till exempel vattenspraymunstycken i varje hytt, som automatiskt aktiveras vid en temperatur av 57 grader Celsius.

Marioff, som grundades i Finland och senare utvecklades till ett internationellt företag, levererade vattensprayssystemen till Superstar-fartygen.

Presentationen av vattensprutssystemets pumpenhet i förskeppets pumprum på Finnsirius utfördes av chefsingenjören och maskinöverintendenten senior Mikael ”Micke” Sjöblom. Superstarerna är utrustade med sammanlagt tre pumpenheter för vattensprutsystemet.

Oönskade platser ombord: Arrest och sjukstuga

Dessa platser är det knappast någon som önskar hamna under sin sjöresa. Av säkerhetsskäl för passagerare och besättning förbereds sjöfarten också för oönskade situationer. På passagerarfartyg, inklusive Superstarerna, finns både arrest och sjukstuga.

Superstar-fartygens cell är sparsamt utrustad.
På sjukstugan kan det sjukvårdsutbildade personalen ombord ge hjälp till dem som behöver det. På Superstarierna finns ingen läkare ombord, men närmaste strand är inte långt borta på Finland-Sverige-rutten. På däck tolv finns en landningsplats för räddningshelikopter.

Inuti skorstenen

Superstariernas skorsten tar emot avgaserna från fyra huvudmaskiner och tre hjälpmaskiner. I skorstenens maskinrum finns avgaskokarna för huvudmaskinerna samt ljudisolering för både huvud- och hjälpmaskinerna. I maskinrummet finns också svavelreningssystemen, eller scrubbers, som rengör avgaserna från huvudmaskinerna. Scrubbersystemen för Superstarierna har levererats av det finländska företaget Langh Tech.

Från skorstenens maskinrum klättrade vi tillsammans med Micke Sjöblom upp till funnel top, det vill säga toppen av skorstenen, till däck tretton. På själva skorstenens topp sticker nio separata avgasrör upp.

Micke Sjöblom gick som guide in i Finnsirius skorstenen. Det är inte precis en liten konstruktion.

Sjömansjargongen och fartygsköken på Superstare

När det talas om fartyg och sjöfart kan man inte undvika sjömansjargongen, vars ursprung är en blandning av olika språk och som under århundradena har utvecklats till etablerat fackspråk för varje region. För passagerare behöver man inte bekymra sig om sjötermspråket, men med hjälp av den här bloggen kan du nu få en titt in i byssan och pentryt.

Byssan, eller huvudköket på ett fartyg, liknar i praktiken en storkök som man kan hitta på land, till exempel på ett hotell. På fartyget är varje kvadratmeter effektivt använd, och de flesta köksapparater är speciellt utformade för sjöfart och är marinversioner av de apparater som finns på land. I många restaurangkök på land används gas, men av säkerhetsskäl används detta inte på fartyget, utan allt drivs med elektricitet.

Förutom det centrala köket på däck tio finns det mindre pentryn på Superstare, som är anslutna till restaurangen och används för att avsluta och diska maträtter. Pentryna är utrustade med kylskåp, förvaringsutrymmen, ismaskiner och diskmaskiner. Superstarens pentryn är mellan 20 och 40 kvadratmeter stora.

Finnsiriuksen huvudkök, även kallat byssan, är beläget på däck tio. Det är en modern storkök med en yta på 335 kvadratmeter. Alla apparater är testade, men köket har ännu inte tagits i bruk. De sista detaljerna saknas, men snart kommer det att vara full aktivitet här när besättningens måltider börjar tillagas under Finnsirius hemresa.
Bilden visar en av Finnsirius pentter, Barrel Bay-restaurangens pentter, där det finns kylutrustning, ismaskin och diskutrustning. Penttern är ännu lite ofärdig och till exempel är golvet skyddat med rutig presenning.

Fen som fiskar

Ursäkta, menar du instabil? Nej, jag menar fenstabil.

Under No-go-zone-rundturen visade Micke också bloggen vår fenstabilrum, vars syfte kan vara svårt att förstå för någon som inte är insatt, men fenornas form blir tydlig genom fotografier tagna på torrdockan.

Fenstabilerna är placerade i mitten av fartyget, på båda sidor. Knepet har lärt sig av fiskar. Fenorna balanserar resan på öppet hav. När man närmar sig skärgården och hamnen kan fenorna dras in, så inget sticker ut – smidigt!

På Superstar-fartygen är allt stort, inklusive fenstabilerna. Med en fena skulle tre vuxna bekvämt kunna ligga längs med den, eftersom fenorna är över sex meter långa!

Testning av fenstabilerna ingick bland annat i Finnsirius nyligen genomförda sjöprovning.

Micke i fenstabilrummet, av vilka det finns två på fartyget – på vardera sidan.
Finnsirius’ fenstabilisator på torrdockan. Fenan är sex meter lång, så det är inte precis en liten fisk!
Fenstabilisatorn i stängt läge. Ögonblicket före Finnsirius’ sjösättning 2022.

Besättningens bekväma utrymmen

Även besättningsens vilo- och uppehållsutrymmen är otillgängliga för passagerarna, och kanske är det av intresse för våra bloggläsare att få en glimt av besättningens ”hem”.

Inredningen på Finnsirius färdigställs i full fart, och områdena är fortfarande något ofärdiga. Bilderna är från juni 2023.

Mess är en bemanningsfri, allmänt tillgänglig samlings- och matsal för besättningen. Superstariernas mess är utformat enligt det så kallade open concept-principen, vilket maximerar ljusmängden och skapar en känsla av rymd. När fartyget är i drift finns det alltid något att äta i messen, och under huvudmåltiderna serveras varma måltider.
Kaptenens hytt och kombinerat kontor är nästan färdiga, bara sista touchen saknas.

Det finns även andra platser på Superstarierna som är stängda för allmänheten och mindre kända, men vi återkommer till dem senare. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa interiören på Finnsirius, och snart börjar den första stjärnsysterns efterlängtade resa till Finland.