You are here

FAQ: Bokningen går ej igenom men pengar är dragna

Om du av någon anledning inte återvänder till bokningssystemet efter betalningen (exempelvis stänger ner fönstret direkt efter betalning) räknas bokningen som ofullständig och blir annullerad. Du kommer inte heller att få en bokningsbekräftelse. Vi ber dig ta kontakt med vår kundtjänst.

Om du får ett felmeddelande under betalningsdelen av din bokning, kontrollera om bokningen ändå gått igenom från din bank eller betalningsport. Om betalningen har gått igenom, men du inte fått en bokningsbekräftelse inom 15 minuter efter bokningen, vänligen kontakta vårt call center. 

Om vi upptäcker att du har flera slutförda betalda bokningar för samma resa/resor, kommer vi att kontakta dig.