You are here

Bestämmelser ombord

FINNLINES PLC:S ORDNINGSREGLER FÖR RESENÄRER

Våra ordningsregler har utarbetats för att säkerställa den allmänna säkerheten och trivsel ombord. Fartygets kapten har alltid den högsta befälsrätten vad gäller säkerheten för människoliv, fartyg och last. Alla resenärer ska följa rederiets ordningsregler samt de instruktioner som ges av fartygets personal.

1. Resenären ska ha med sig ett giltigt landstigningskort/boardingkort. Resenären är skyldig att styrka sin identitet om fartygspersonalen ber om det.
2. Resenären ska ha med sig alla resedokument som behövs på resan. Om resenärens bristfälliga resedokument eller övriga dokument orsakar kostnader eller annan olägenhet för rederiet är resenären skyldig att ersätta rederiet för de kostnader som har uppstått.
3. Säkerhetskontroll: En säkerhetskontroll kan göras på alla resenärer, alla fordon, allt bagage och allt handbagage i avgångshamnens terminalområde eller ombord på fartyget. En resenär som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll kan förhindras att stiga ombord på fartyget och myndigheterna informeras om saken.
4. En resenär som gör sig skyldig till störande av ordningen kan avvisas i avgångshamnen eller avvisas från fartyget i nästa hamn.
5. En person som orsakar fara för fartyget, resenärerna och fartygets personal kan tas i förvar.
6. Alkohol som medtagits från land eller som har köpts i fartygets butik får inte intas på fartyget. Att bryta mot denna regel leder till att alkoholen beslagtas.
7. De rätter som serveras i fartygets bufférestaurang är enbart avsedda att ätas i restaurangen. Om mat medtas från bufférestaurangen debiteras ytterligare en måltidsavgift.
8. Passagerare med ytterplagg och bagage på fartyg mellan Tyskland och Finland tillåts inte att komma in i restaurangen.
9. Tillagning eller förtäring av egen mat eller dryck, förutom barnmat och specialkost, är inte tillåten ombord.
10. Husdjur är inte tillåtna i offentliga utrymmen ombord eller i restaurangen. Husdjur är tillåtna endast i djurhytter eller på däck 7. Djur måste hållas i koppel eller i bur. Djurägaren är ansvarig för att se till att hans eller hennes husdjur inte stör andra passagerare.
11. Eld (stearinljus, campingkök, etc.) är förbjudet ombord. Användning av kokplattor, kaffebryggare, vattenkokare, brödrostar och andra elektroniska apparater avsedda för matlagning är förbjudet att använda. Ombordpersonal har rätt att tillfälligt beslagta de ovan namngivna enheterna i de fall de används ombord. I sådana fall kommer enheterna att lämnas ut till passageraren från Infodesk 30 minuter före ankomst. Gruppledarna ansvarar för sin grupp och har som skyldighet att övervaka att ordningsreglerna följs.
12. All slags beteende med oväsen i hyttavdelningarna är förbjudet kl. 22.00−8.00.
13. Lösöre i hytten (kuddar, täcken, handdukar, stolar eller annan till rederiet hörande egendom) får inte skadas eller bortföras från fartyget. Polisen informeras alltid om stölder, inbrott, bedrägerier eller annan olaglig verksamhet på fartyget.
14. En brottsanmälan görs om skadegörelse på fartygets livräddnings- eller säkerhetsutrustning. Personen utlämnas till polisen när fartyget har anlänt till hamnen.
15. En resenär som har skadat fartygets egendom, begått en stöld eller orsakat annan skada är skyldig att ersätta den skada han eller hon har orsakat. Resenärer som har samma hytt och samma bokningsnummer ansvarar tillsammans för den skada som orsakats hytten eller hyttegendomen.
16. För däckspassagerare finns ett särskilt vilorum. Det är förbjudet att övernatta i andra utrymmen.
17. Det är förbjudet att kasta saker överbord
18. Gruppledare är ansvariga för dennes grupp och att alla i gruppen följer regler ombord.
19. Det är inte tillåtet att vistas nere på bildäck under resan.

Varje passagerare (dvs. en person som befinner sig på fartyget men som inte hör till fartygets besättning) är skyldig att följa ordningsreglerna ovan ombord på fartyget och i terminalen enligt 15 kap. 4 § i Finlands sjölag, 15 kapitel 7 § i Sveriges sjölag amt enligt ISPS-koden, EG-förordning 725/2004 samt enligt Finlands och Sveriges sjöfartsmyndigheters cirkulär om säkerhet. 27.08.2014