You are here

Bra att veta

Finnlines är en av de ledande aktörerna inom sjöfarten i Östersjön. Dess starka ställning beror på utmärkta tjänster och ett produktkoncept som är skräddarsytt för kundernas behov. Finnlines höga avgångsfrekvens, lastkapacitet och informationstjänster bidrar till flexibilitet, tillförlitlighet och förutsägbarhet i kundernas transportplaner.

Lastbilar och andra transportenheter som är registrerade i Ryssland och Vitryssland (enheter med ryska och vitryska registreringsskyltar) får inte tas ombord på Finnlines-fartyg så länge det är förbjudet att transportera sådana enheter inom Europeiska unionens territorium, även i transit.


Dokument som används i vår trafik

General Terms of Sale and Services

PDF iconGeneral Terms of Sale and Services .pdf

Standard Conditions of Carriage

PDF iconStandard Conditions of Carriage.pdf

Booking and reporting form for reefer and heated units

PDF iconBooking and reporting form for reefer and heated units.pdf

Dangerous Goods Declaration

Microsoft Office document iconDangerous Goods Declaration.doc

Liner Waybill

PDF iconLiner waybill.pdf

Line's Unit Container Transport Terms

PDF iconLine's Unit Container Transport Terms.pdf

Booking information

Need help making a booking?

Finnlines Services On board

Shipping terms

The Standard Shipping Terms 2008 define the obligations of the Contracting Shipper and the Carrier.

Bunker Surcharge

To split the risk of bunker price fluctuation, a bunker clause defines a surcharge that is applied to freights.

Misana bow

Traffic info as SMS

We at Finnlines have launched a new, simple and straightforward SMS service for informing you about unexpected changes in our liner services traffic in the Baltic Sea area. 

Cargo Safety

Collection of instructions and guidelines about cargo safety and related regulations.

Online Schedules

Online timetable incorporates departures of all Finnlines freight services.

miniature vessel

Fleet

Interested in our vessels?