29.12.2017Frachtverkehr

Changes in traffic in 2018 -- Muutoksia liikenteessä 2018

Changes in traffic in 2018

Following the lengthening programme of the Finnbreeze series, in May or June there will be changes in the Baltic Sea traffic arrangements. The services to/from Rostock and Gdynia will be merged and concentrated in Hanko. This enables us to utilize bigger and more efficient tonnage and at the same time increase the frequency. Our other services will in general remain unchanged, and our traffic to and from Aarhus will continue from Helsinki. We will revert to detailed schedules more closely in the coming weeks.

We wish all our customers and associates very happy and prosperous new year 2018!

**********

Liikennemuutoksia 2018

Finnbreeze-sarjan pidennysohjelman jälkeen touko-kesäkuussa Itämeren liikennejärjestelyihimme tulee muutoksia. Rostockin ja Gdynian liikenteet yhdistetään ja keskitetään Hankoon. Näin voimme siirtyä isompaan ja tehokkaampaan tonnistoon ja samalla lisätä myös vuorotiheyttä. Muut liikenteemme pysyvät pääsääntöisesti ennallaan, myös Aarhusin liikenteemme jatkaa Helsingistä. Palaamme aikatauluihin tarkemmin lähiviikkoina.

Toivotamme kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille oikein hyvää ja menestyksekästä alkavaa vuotta 2018!