Our Net Works

     Our Net Works

Palvelumme
Online booking
Rahtitiedustelu
Polttoainelisät

Voimassaolevat linjaliikenteen polttoainelisät

Uutisia

13.03.2018Rahtiliikenne

Stoppage on vessels starting on 23 March - Työnseisaus aluksilla alkaen 23.3.

The Finnish Ship's Officers' Union has given an industrial action notice, stoppage starting on 23 March at 06:00 -- Suomen Laivapäällystöliitto on ilmoittanut työnseisauksesta alkaen 23.3. klo 6:00 

09.02.2018Rahtiliikenne

UPDATE: No strike in Turku, Naantali - Ei lakkoa Turussa, Naantalissa

Update on 9 February Referring to the threat of a strike, the parties have answered positively to the settlement proposal made by State Conciliator, and the strike will not start. Vessels will run...

31.01.2018Rahtiliikenne

Nordö-Link, Bunker surcharge (MARPOL)

The MARPOL Bunker surcharge for Finnlines Nordö-Link traffic Malmö-Travemünde-Malmö for March 2018 is € 2.72 per lane meter.

Rahtiliikenteen palveluista

Ro-ro-palvelut painottuvat Suomen ja sen tärkeimpien kauppakumppanien välisiin kuljetuksiin, mutta suorat Venäjän-linjat ovat yhä suositumpia. Omat toimipisteet mm. Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto takaavat korkeatasoisen palvelun.

Finnlines tuottaa seuraavia roro-palveluja:

  • säännöllistä, tiheää matkustaja-rahtiliikennettä Suomen ja Saksan välillä, roro-liikennettä Suomen ja Puolan, Tanskan, Iso-Britannian, Benelux-maiden ja Biskajanlahden välillä
  • FinnLink, useita päivittäisiä matkustaja-rahtiliikennelähtöjä Kapellskärin ja Naantalin välillä
  • NordöLink, useita päivittäisiä matkustaja-rahtiliikennelähtöjä Malmön ja Travemünden välillä
  • TransRussiaExpress, suora linja Saksan (Lübeck) ja Venäjän (Pietari) välillä

Satamatoimintoja konserni harjoittaa Finnsteve-nimellä Helsingin ja Turun satamissa. Helsinki ja Turku ovat Suomen merkittävimmät suuryksikkö- ja linjaliikennesatamat.