Our Net Works

     Our Net Works

Palvelumme
Online booking
Rahtitiedustelu
Polttoainelisät

Voimassaolevat linjaliikenteen polttoainelisät

Uutisia

14.09.2017Rahtiliikenne

Lengthening of vessels starting -- Alusten pidennys alkamassa

Changes in traffic - Muutoksia liikenteessä

30.06.2017Rahtiliikenne

FinnLink, polttoainelisä 1.10.2017

Finnlinkin polttoainelisä on 2,48 EUR/metri, 1.10.2017 alkaen, voimassa toistaiseksi.

21.03.2017Rahtiliikenne

More departures and lane metres to Helsinki-Travemünde line -- Lisää lähtöjä ja kaistametrejä Helsinki-Travemünde-linjalle

More departures and lane metres to Helsinki-Travemünde line Year 2017 has had a solid start, both the freight and the passenger volumes show a steady rise compared to the previo...

Rahtiliikenteen palveluista

Ro-ro-palvelut painottuvat Suomen ja sen tärkeimpien kauppakumppanien välisiin kuljetuksiin, mutta suorat Venäjän-linjat ovat yhä suositumpia. Omat toimipisteet mm. Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto takaavat korkeatasoisen palvelun.

Finnlines tuottaa seuraavia roro-palveluja:

  • säännöllistä, tiheää matkustaja-rahtiliikennettä Suomen ja Saksan välillä, roro-liikennettä Suomen ja Puolan, Tanskan, Iso-Britannian, Benelux-maiden ja Biskajanlahden välillä
  • FinnLink, useita päivittäisiä matkustaja-rahtiliikennelähtöjä Kapellskärin ja Naantalin välillä
  • NordöLink, useita päivittäisiä matkustaja-rahtiliikennelähtöjä Malmön ja Travemünden välillä
  • TransRussiaExpress, suora linja Saksan (Lübeck) ja Venäjän (Pietari) välillä

Satamatoimintoja konserni harjoittaa Finnsteve-nimellä Helsingin ja Turun satamissa. Helsinki ja Turku ovat Suomen merkittävimmät suuryksikkö- ja linjaliikennesatamat.