Skip to content
  • Freight Services general
  • |
  • Malmö-Travemünde
  • |
  • Naantali-Kapellskär

EU ETS Environmental charges

Starting in 2024, the European Union Parliament has instituted a requirement for shipping companies to become a part of the Emission Trading Scheme (ETS) with the aim of achieving a 55% reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 2030, as compared to the levels in 1990. Under this new regulation, companies are obligated to procure annual GHG emission allowances.

It is important to note that the expenses associated with complying with the EU ETS will have an impact on our operations and costs. Just as we have tackled similar regulatory charges in the past, Finnlines is committed to minimizing the repercussions on our valued customers and maintaining competitive freight costs through every possible means.

Our dedication to this objective is evident through our investments in state-of-the-art vessels equipped with cutting-edge environmental technologies. Additionally, we continually fine-tune our operational parameters to reduce the consumption of fossil fuels. As part of our sustainability strategy, we are actively planning a gradual transition to alternative fuels.

EU ETS will start on January 1, 2024. The ETS environmental charges specified below will be in effect from January 1 to March 31, 2024, with a re-evaluation of prices for the second quarter scheduled for March.


EU ETS -ympäristömaksut

Euroopan Unionin parlamentti edellyttää varustamoiden liittyvän vuodesta 2024 alkaen päästökauppajärjestelmään, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämän uuden asetuksen mukaan yritysten on ostettava / lunastettava vuosittain kasvihuonekaasujen päästöoikeuksia.

Nämä EU:n päästökauppajärjestelmän aiheuttamat kulut vaikuttavat sekä toimintaamme että kustannuksiimme. Kuten aiempienkin vastaavien sääntelyyn liittyvien maksujen suhteen, Finnlines pyrkii minimoimaan asiakkaisiimme kohdistuvat kustannusvaikutukset ja säilyttämään kilpailukykyiset rahtihinnat kaikin mahdollisin keinoin.

Sitoutuminen tähän tavoitteeseen näkyy investoinneissamme uusimpiin aluksiin, jotka on varustettu huippuluokan ympäristöteknologialla. Lisäksi hienosäädämme jatkuvasti toimintaparametrejamme fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi. Osana kestävän kehityksen strategiaamme suunnittelemme aktiivisesti asteittaista siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

EU:n päästökauppajärjestelmä alkaa 1. tammikuuta 2024. Jäljempänä määritellyt päästökauppajärjestelmän ympäristömaksut ovat voimassa 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024, ja ne arvioidaan uudestaan toista vuosineljännestä varten maaliskuussa.