Skip to content
  • Freight Services general

Helsinki Travemünde schedule as from 1 May 2023

The International Maritime Organisation (IMO) and the EU have set ambitious targets to significantly reduce greenhouse gas emissions from international shipping in the upcoming decades. To achieve this goal, new technologies, alternative fuels must be developed and increase the effectiveness of existing operations. Finnlines supports the transition towards greener shipping and contributes to the development low-emission maritime transportation.

We have systematically invested more than EUR 1 billion in our fleet and operations over the past decade. We have constructed new vessels with new technologies, updated existing vessels with newer technology to have lower emissions and developed port operations.

Finnlines is actively seeking to reduce the carbon dioxide emissions of its vessels and has already succeeded in doing so through technical improvements and operational efficiency. One way of reducing emissions per unit of cargo is to reduce speed and optimize schedules.

Against this background, we are updating the timetable of the Helsinki-Travemünde line from 1 May:


Helsinki Travemünde aikataulu alkaen 1.5.2023

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja EU ovat asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vähentää merkittävästi kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä tulevina vuosikymmeninä. Sen saavuttamiseksi on kehitettävä uutta teknologiaa, tuotettava vaihtoehtoisia polttoaineita ja tehostettava nykyistä toimintaa. Finnlines on mukana tukemassa siirtymistä kohti vihreämpää merenkulkua ja osallistuu vähäpäästöisten merikuljetusten kehittämiseen.

Olemme investoineet järjestelmällisesti yli miljardi euroa kalustoomme ja toimintaamme viime vuosikymmenen aikana. Olemme rakentaneet uusia aluksia, joissa käytetään uusia teknologioita, ja päivittäneet nykyisiä aluksia vähäpäästöisemmiksi ja kehittäneet satamatoimintoja.

Finnlines pyrkii aktiivisesti vähentämään alustensa hiilidioksidipäästöjä ja on jo onnistunutkin teknisten parannusten ja operoinnin tehostamisen avulla. Yksi lastiyksikkökohtaisten päästöjen vähentämisen keino on nopeuden alentaminen ja aikataulujen optimointi.

Näin ollen päivitämme Helsinki-Travemünden linjan aikataulua alkaen 1. toukokuuta: