01.06.2021General Info

Finnlines - coronavirus information

suomeksi | auf Deutsch | på svenska

 Finnlines instructions and guidelines during Covid-19

updated 14 September 2021

The Corona virus pandemic has hit public finances and companies’ business activities hard, and it has burdened the health care system. At the same time, it has been essential that transportation by sea  has continued. Finnlines plays an important role in carriage of import and export goods, such as medicines and food.

Even in exceptional conditions we make sure that transportation of goods continues uninterruptedly and smoothly as possible. When meeting our employees, customers, subcontractors and business partners, we take precautions to protect them all against the covid-19  infection.

Finnlines cargo-passenger ships operate normally despite the pandemic. Finnlines monitors the situation and follows the instructions issued by national and international authorities. However, passengers should make sure that they are able to enter the destination country before setting off.

Passengers travelling with Finnlines

Finnlines cargo-passenger ships operate normally despite the coronavirus outbreak. However, the guidelines and instructions set by national and international authorities may affect the passenger traffic.

Read more about Finnlines passenger booking & travelling with Finnlines.

.

The safety and wellbeing of our passengers is our top priority and we are prepared for the holiday travellers. Read more on our precautionary measures on board Finnlines’ vessels.

Travel restrictions

At present, the information from different countries and the EU is being constantly updated with the rules that apply to borders and entry. It is passenger’s responsibility to find out and assess if travelling is allowed. Please make sure that you are able to enter the country you are travelling to before setting off. More information on the respective country’s authorities. 

.

All previous updates

Finnlines freight services

Freight services continue as usual. If there are any changes in our routes or schedule we will inform our customers with current traffic infos and updates at our Freight Services covid-19 update.

Both the landside and seaside processes are ready to be modified according to the instructions and guidelines provided by health and other authorities. Please note that all schedules may be subject to change at short notice.

If you have any questions about our services, please contact our local representative.

Information to drivers on ro-ros / ropaxes

Special procedures to ensure the safety of both drivers and crew are taken onboard our vessels, including:

 • Increased cleaning and disinfection, especially cleaning of door handles, handrails, lift buttons, remote controls and tabletops
 • Reinforced high hygienic standards onboard by increasing the amount of hand sanitizers in different places to make it easier for drivers as well as crew members to clean their hands frequently
 • Detailed instructions for the crew as how to handle any person with flu-like symptoms 
 • Display posters and leaflets promoting the protective measures (handwashing, social distancing and cough etiquette) as advised by the health authorities

Requirements for drivers in ro-ro traffic

It will be a mandatory for all ro-ro traffic drivers to complete a health declaration form

Temperature checks for drivers will be part of the boarding process in ro-ro traffic.

Health and safety measures

We want to ensure that you feel safe and comfortable when travelling with us. Health and safety of our passengers and employees is our top priority and we work closely with authorities to eliminate any exposure to infection.

Health and safety first – our response plan

Finnlines has taken many measures to response to any suspect symptom of the Covid-19 virus. We follow up the instructions and recommendations of competent authorities continuously. 

 • We recommend to use face masks in situations where avoiding close contact is not possible
 • We clean and disinfect our public areas thoroughly, especially door handles, handrails, lift buttons, remote controls and tabletops.
 • We have posters and leaflets to promote protective measures (handwashing, social distancing and cough etiquette) as advised by health authorities.
 • Hand sanitizers are available in all public spaces and crew quarters.  To prevent virus transmission, common facilities, such as gym and spa, are closed or limited use only. All our shipboard services will be available as soon as we have overcome this pandemic.
 • The crew has been given detailed instructions in how to care for anyone with flu-like symptoms.

In case of a suspect coronavirus, we will isolate the patient in the cabin until disembarkation and limit the number of persons who enter the isolation area. The patient will be cared for in full co-operation with medical experts.  Anyone who enters the cabin must wear appropriate personal protection equipment. We will contact authorities in the next port of call to disembark the patient without exposing any passenger or crew to infection.

We want to ensure that you feel safe and comfortable when travelling with us. Read more >

For further information, please visit Healthcare Authorities' Instructions for Travellers:

Local authorities in a specific countries and other external information

We are in touch with local authorities and follow restrictions from them and the established health organisations. However, we also recommend you keep up to date with the latest advice by the authorities:

Finland

Germany

Sweden

Basic Information on the Coronavirus


 

Finnlinesin ohjeet ja käytännöt covid-19-tilanteessa

Päivitetty 14.9.2021

Koronaviruspandemia on heikentänyt julkista taloutta sekä vaikeuttanut terveydenhuoltoa ja yritysten toimintaa, mutta samalla merikuljetusten jatkuminen on ollut ensisijaisen tärkeää. Finnlinesilla on merkittävä rooli tuonti- ja vientitavaroiden, kuten lääkkeiden ja elintarvikkeiden kuljettamisessa.

Myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varmistamme, että kuljetukset jatkuvat keskeytyksettä ja mahdollisimman sujuvasti. Kohtaamisissamme työntekijöidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja liikekumppaniemme kanssa pyrimme suojaamaan kaikkia covid-19-tartunnalta.

Finnlinesin rahti-matkustajalaivat liikennöivät normaalisti koronavirusepidemiasta huolimatta. Eri maiden rajanylityksiä ja matkustamista koskevat säännöt päivittyvät jatkuvasti. Finnlines seuraa tilannetta ja toimii kansallisten ja kohdemaidensa viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Silti matkailijan tulee itse tarkistaa kohdemaan ohjeistus ennen lähtöä.

Finnlinesin matkustajaliikenne

Finnlinesin rahti-matkustajalaivat liikennöivät normaalisti eri reiteillä koronavirusepidemiasta huolimatta. Viranomaismääräykset voivat kuitenkin vaikuttaa edelleen matkustamiseen eri maissa.

Finnlinesin matkustajaliikenne: Lue lisää matkustamisesta ja matkan varaamisesta

.

Matkustajien hyvinvointi on Finnlinesille tärkeää ja olemme valmistautuneet lomamatkustuksen alkamiseen. Laivoilla on otettu käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lue lisää toimenpiteistämme laivoilla

Matkustusrajoitukset

Eri maiden ja EU:n säännöt koskien rajanylityksiä ja matkustamista päivittyvät jatkuvasti. Matkustajan omalla vastuulla on selvittää ja arvioida, milloin matkustaminen on sallittua. Ennen kuin lähdet matkalle, varmistathan että voit matkustaa kohdemaahan ja olethan meihin yhteydessä, mikäli epäilet että maahantulorajoitukset estävät matkallesi lähdön. Seuraathan kohdemaan viranomaisten tiedotusta ja nettisivuja.

 Lue lisää koronavirusepidemiasta johtuvien viranomaispäätösten vaikutuksista Finnlinesin matkustajaliikenteeseen >

.

Aiemmat päivitykset

noudattaa omaehtoista karanteenia vain kun hän tulee maasta, josta pääsee vain rajoitetusti Suomeen. Suositus omaehtoisesta karanteenista matkustajille.

Finnlinesin rahtiliikenne

Rahtiliikenne jatkuu reiteillä normaalisti. Tiedotamme asiakkaillemme aikataulu- ja reittimuutoksista ja päivitykset löytyvät myös rahdin nettisivujen koronatilannepäivityksestä.

Sekä maa- että meripuolen toimintoja ollaan valmiita muuttamaan terveys- ja muiden viranomaisten ohjeiden ja toimintasuositusten mukaisesti. Huomioithan, että aikataulut voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla.

Lisätietoja myynnin ja asiakaspalvelun yhteyshenkilöiltänne.

Tietoa laivoilla matkustaville kuljettajille (ro-ro & ropax)

Varmistaaksemme sekä kuljettajien että miehistön turvallisuuden aluksillamme on otettu käyttöön tehostettuja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, mm.

 • Lisätty erityisesti ovenkahvojen, kaiteiden, hissin painikkeiden, kaukosäädinten ja pöytäpintojen puhdistusta ja desinfiointia
 • Tehostettu korkeaa hygieniatasoa lisäämällä käsien desinfiointimahdollisuuksia useisiin paikkoihin, jotta sekä miehistön että matkustajien on helppo huolehtia käsien puhtaudesta
 • Miehistöllä on yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka toimia infektio-oireisten henkilöiden suhteen
 • Suojautumiskeinoista kertovia julisteita ja esitteitä on jaettu aluksille (käsien pesu, etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin, yskimishygienia)

Roro-liikenne / kuljettajia koskevat vaatimukset

Roro-liikenteessä kuljettajien on täytettävä terveysilmoituslomake.

Kuljettajien kehonlämmön mittaukset tulevat myös olemaan osa ro-ro-liikenteen lähtöselvitysprosessia.

Turvallisuus- ja terveystoimenpiteet laivoilla ja terminaaleissa

Hyvinvointisi on meille tärkeää. Varmistaaksemme sekä matkustajiemme että työntekijöidemme turvallisuuden olemme ottaneet käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä laivoilla ja terminaaleissa.

Teemme tiivistä yhteistyötä kaikissa turvallisuus- ja terveysasioissa viranomaisten kanssa.

Turvallisuus ensin – Finnlinesin toimenpiteet

Finnlinesilla on tarkka suunnitelma myös koronaviruksen osalta. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia ja noudatamme heiltä saamiamme ohjeita.

 • Suosittelemme kasvomaskin käyttöä kaikissa niissä tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.
 • Julkisten tilojen pintoja puhdistetaan ja desinfioidaan perusteellisemmin ja useammin, erityisesti ovenkahvat, kaiteet, hissin painikkeet, kaukosäätimet ja pöytäpintojen puhdistus.
 • Tiloissamme on julisteita ja esitteitä muistuttamassa käsien pesusta, etäisyyden pitämisestä toisiin ihmisiin ja yskimishygieniasta.
 • Julkisissa tiloissa on useita käsidesinfiointipisteitä matkustajien ja miehistön käyttöön.
 • Osa palveluista (kuntosali, sauna) on suljettu tai käyttö on rajoitettua viruksen leviämisen estämiseksi. Avaamme palvelut laivoilla heti kun pandemia on ohi.
 • Miehistöllä on yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka toimia infektio-oireisten henkilöiden suhteen.

Jos laivalla ilmenee koronavirusepäily, potilas eristetään hyttiin maihinnousuun saakka ja eristetylle alueelle pääsevien henkilöiden määrää rajoitetaan. Laivalla annettava hoito tapahtuu yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Kaikkien, jotka menevät eristettyyn hyttiin, tulee pitää yllään asianmukaisia suojavarusteita. Olemme yhteydessä tulosataman viranomaisiin, jotka vastaavat potilaan maihinnoususta altistamatta muita matkustajiamme tai työntekijöitämme.

Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun matkustat kanssamme. Lue tarkemmin >

Lisätietoja eri maiden terveysviranomaisilta:

Hyvinvointisi on meille tärkeää. Lue vielä tarkemmin toimenpiteistämme

Lisätietoja eri maiden viranomaisten sivuilla

Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja noudatamme heiltä saatuja ohjeita. Suosittelemme kuitenkin matkustajia selvittämään ja seuraamaan viranomaisten viimeisimpiä ohjeistuksia.

Suomi

Saksa

Ruotsi

Lisätietoja


Finnlines anvisningar och riktlinjer under Covid-19

uppdaterat 14/9/2021 

Coronaviruspandemin har försvagat den offentliga ekonomin samt försvårat hälsosektorn och företagens verksamhet, men samtidigt är det ytterst viktigt att sjötransporterna fortsätter. Finnlines har en betydande roll som transportör av viktiga import- och exportvaror, såsom mediciner och livsmedel.

Även under exceptionella tider säkerställer vi att transporterna fungerar utan avbrott, så smidigt och pålitligt som möjligt. När vi möter våra anställda, kunder, underleverantörer och affärspartners  försöker vi med diverse åtgärder skydda alla mot Covid-19.

Finnlines frakt-passagerarfartyg trafikerar normalt under den rådande pandemin. Reglerna för gränsövergång och resor i allmänhet uppdateras ständigt.  Finnlines följer upp situationen och agerar enligt de riktlinjer och anvisningar som fastställts av nationella och internationella myndigheter. Ändå bör resenären själv kontrollera inträdesreglerna i destinationslandet före avfärd. 

Passagerare som reser med Finnlines

Finnlines frakt-passagerarfartyg trafikerar normalt under det rådande coronavirusutbrottet. De riktlinjer och anvisningar som fastställs av nationella och internationella myndigheter kan dock påverka passagerartrafiken.

.    

Läs mer om Finnlines passagerarbokning och resor med Finnlines.

. .

Våra passagerares säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet och vi är beredda för semesterresenärer. Läs mer om våra försiktighetsåtgärder ombord på Finnlines fartyg.    

Reserestriktioner

För närvarande uppdateras reseinformationen från olika länder och EU kontinuerligt med regler som gäller för gränser och inträde. Det är passagerarens ansvar att ta reda på om resor är tillåtna. Se till att du kan komma in i det land du reser till innan du påbörjar resan. Vänligen kontakta oss direkt om du misstänker att resebegränsningen gäller för din kommande resa. Mer information på webbsidorna för respektive lands myndigheter.

Läs mer om Finnlines passagerartrafiks förebyggande regler gällande coronavirusepidemin här. >

.

Alla tidigare uppdateringar

Finnlines fraktservice 

Frakttransporter fortsätter som vanligt. Om det blir några förändringar i våra rutter eller tidtabell kommer vi att informera våra kunder om aktuell trafikinfo och uppdatera vår Frakt webbplats.

Både land- och ombordprocesser är redo att förändras enligt anvisningar från hälsomyndigheten och från andra myndigheter. Vänligen observera att alla tidtabeller kan komma att ändras med kort varsel.

Om du har frågor angående vår service, vänligen kontakta vår lokala representant.

Information till förare på ro-ro/ro-pax

Särskilda förfarande för att säkerhetsställa säkerheten för både förare och besättningen ombord på våra fartyg, inkluderar:

 • Ökad rengöring och desinfektion, särskild rengöring av dörrhandtag, ledstänger, hissknappar, fjärrkontroller och bordsskivor.
 • Förhöjd hygienisk standard ombord genom att öka mängden handskyddsmedel på olika platser för att underlätta både passagerare och besättningsmedlemmar att rengöra händerna ofta.
 • Detaljerade instruktioner för besättningen hur man hanterar alla personer med influensaliknande symtom
 • Visa affischer och broschyrer som främjar skyddsåtgärderna (handtvätt, social distansering och hostetikett) enligt råd från hälsomyndigheterna

Krav för förare i ro-ro trafik 

Det kommer att vara obligatoriskt för alla ro-ro-trafikförare att fylla i ett hälsodeklarationsformulär

Temperaturkontroller för förare kommer att vara en del av ombordstigningsprocessen i ro-ro-trafik. 

Hälso- och säkerhetsåtgärder

 Vi vill se till att du känner dig trygg och bekväm när du reser med oss. Våra passagerares och anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi arbetar nära myndigheterna för att eliminera all exponering för infektion.

Hälsa och säkerhet kommer först – vår beredskapsplan

Finnlines har vidtagit flera åtgärder för att agera på misstänkta symptom på Covid-19-viruset. Vi följer kontinuerligt upp kring anvisningar och rekommendationer från kompetenta myndigheter.

 • Vi rekommenderar användning av ansiktsmasker i situationer där det inte är möjligt att hålla ett säkert avstånd. 
 • Vi rengör och desinficerar våra allmänna områden noggrant, särskilt dörrhandtag, räcken, hissknappar, fjärrkontroller och bordsskivor. 
 • Vi har affischer och broschyrer som främjar skyddsåtgärderna (handtvätt, social distansering och hostetikett) enligt råd från hälsomyndigheterna.
 • Handdesinfektion finns i alla allmänna utrymmen och i besättningens områden.
 • För att förhindra virussmitta, kommer gemensamma utrymmen såsom gym and spa, hållas stängt eller begränsas.

Alla våra ombord-tjänster kommer vara tillgängliga så snart vi övervunnit pandemin.

 • Besättningen har fått detaljerade instruktioner för hur man hanterar någon med influensaliknande symptom.

Om någon ombord misstänks ha coronavirus kommer vi att isolera passageraren i sin hytt och begränsa antalet personer som kommer in i isoleringsområdet fram till landstigning. Patienten kommer att vårdas i fullt samarbete av medicinska experter. Den person som går in i samma hytt måste bära lämplig skyddsutrustning. Vi kommer att kontakta myndigheter i nästa hamn för att patienten inte ska utsätta någon passagerare eller besättning för infektion.

Vi kommer att säkerhetsställa att du känner dig säker och bekväm när du reser med oss. Läs mer 

För mer information, besök hälsomyndigheternas anvisningar för resenärer:

Lokala myndigheter i specifika länder och annan extern information 

Vi har kontakt med lokala myndigheter och följer begränsningar från dem och de etablerade hälsoorganisationerna. Vi rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad med myndigheternas senaste råd:

Finland

Tyskland

Sverige

Basinformation angående coronaviruset


Anweisungen und Richtlinien von Finnlines während Covid-19 

aktualisiert 14.9.2021 

Finnlines und die Schifffahrt im Allgemeinen spielen für die Gesellschaften, die sie bedienen, eine wichtige Rolle. Aufgrund der zunehmenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die öffentlichen Gesundheitssysteme, Volkswirtschaften und Unternehmen hat die verlässliche Beförderung lebenswichtiger Güter (z.B. Medikamente, Lebensmittel und andere Export- und Importgüter) und Personen für uns oberste Priorität. 

Finnlines überwacht die Entwicklung der Coronavirus-Situation sehr genau und befolgt die Richtlinien und Anweisungen der nationalen und internationalen Gesundheitbehörden.

In diesen außergewöhnlichen Zeiten kümmern wir uns um die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden, Subunternehmer und Geschäftspartner und stellen gleichzeitig sicher, dass alle Abläufe so reibungslos wie möglich ablaufen. 

Trotz der Coronavirus-Epidemie verkehren Finnlines Fracht- und Passagierschiffe planmäßig. Die Regeln für den Grenzverkehr und die Einreise in die verschiedenen Länder werden laufend angepasst. Bitte vergewissern Sie sich vor Reiseantritt selbst, dass Sie zur Einreise in das gewählte Zielland berechtigt sind.

Mit Finnlines reisende Passagiere

Trotz der Coronavirus-Epidemie verkehren Finnlines Fracht- und Passagierschiffe planmäßig. Allerdings können die von nationalen und internationalen Behörden festgelegten Richtlinien und Anweisungen den Passagierverkehr beeinträchtigen.

Lesen Sie mehr über Finnlines Passagierbuchungen & Reisen mit Finnlines

.

.

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Passagiere und unserer Crew haben für uns höchsten Stellenwert und wir sind auf Urlaubsreisende bestens vorbereitet. Lesen Sie mehr über die Maßnahmen an Bord unserer Schiffe 

Reisebeschränkungen

Momentan werden die Reiseinformationen verschiedener Staaten sowie der EU ständig mit neuen Reglungen zu Grenzen und Einreiserichtlinien aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung der Reisenden, herauszufinden und zu beurteilen, ob Reisen erlaubt sind. Weitere Informationen gibt es auf den Websites der Behörden der betreffenden Länder. 

 Weitere Informationen über den Einfluss der Regelungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie auf Finnlines´ Passagierdienste finden Sie hier. >

.

Alle vorherigen Aktualisierungen 

Finnlines‘ Frachtdienste

Der Frachtverkehr wird planmäßig fortgesetzt. Sollten sich unsere Routen oder unser Fahrplan ändern, informieren wir unsere Kunden mit aktuellen Verkehrsinformationen und Updates auf unserer Fracht-Website.

Die land- als auch die seeseitigen Prozesse werden entsprechend der Anweisungen und Richtlinien der Behörden wie z.B. der Gesundheitsbehörden angepasst. Bitte beachten Sie, dass alle Fahrpläne kurzfristig geändert werden können.

Wenn Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere lokalen Ansprechpartner.

Informationen für Fahrer von Ro-Ro-Fahrzeugen / Ropaxes

Damit die Sicherheit von Fahrern und der Besatzung gewährleistet werden kann, werden an Bord unserer Schiffe folgende Maßnahmen umgesetzt:

 • Verstärkte Reinigung und Desinfektion, insbesondere Reinigung von Türgriffen, Handläufen, Hebetasten, Fernbedienungen und Tischplatten.
 • Verstärkung der hohen Hygienestandards an Bord. Zum Beispiel wurde die Anzahl der Handdesinfektionsmittel an verschiedenen Stellen erhöht, um es sowohl den Fahrern als auch den Besatzungsmitgliedern zu erleichtern, ihre Hände regelmäßig zu reinigen.
 •  Detaillierte Anweisungen für die Besatzung, wie mit Personen mit grippeähnlichen Symptomen umzugehen ist
 • Auf Plakaten und Flyern wird auf die für die von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Schutzmaßnahmen hingewiesen (Händewaschen, Abstandsreglung und Husten-Etikette)
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 

Wir möchten sicherstellen, dass Sie sich sicher fühlen und komfortabel mit uns reisen können. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Passagiere und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität.  Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um ein Infektionsrisiko zu vermeiden.

Gesundheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle – aktuelle Schutzmaßnahmen

Finnlines hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um auf jedes verdächtige Symptom des Covid-19-Virus zu reagieren. Wir befolgen kontinuierlich die Anweisungen und Empfehlungen der zuständigen Behörden.  

 • Wir empfehlen die Nutzung von Mund-Nase-Masken, besonders in Situationen, in denen die Einhaltung eines Sicherheitsabstands nicht zuverlässig möglich ist.
 • Wir reinigen und desinfizieren unsere öffentlichen Bereiche gründlich, insbesondere Türgriffe, Handläufe, Aufzugstasten und die Fernbedienung
 • Wir informieren mithilfe von Plakaten und Flyern über die von den Gesundheitsbehörden empfohlen Schutz- und Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Abstandsregelung und die Nies- und Husten-Etikette)
 • Handdesinfektionsmittel stehen in allen öffentlichen Räumen und den Crew-Bereichen zur Verfügung.

Um die Übertragung von Viren zu verhindern, sind Gemeinschaftseinrichtungen wie das Fitnessstudio und Spa geschlossen oder nur eingeschränkt nutzbar. Sobald wir diese Pandemie überwunden haben, werden alle unsere Dienstleistungen an Bord wieder möglich sein.

Die Besatzung hat detaillierte Anweisungen erhalten, wie sie sich um Personen mit grippeähnlichen Symptomen kümmern soll.

Im Verdachtsfall isolieren wir den Patienten in der Kabine bis zur Ausschiffung und begrenzen die Zahl der Personen, die den Isolationsbereich betreten, auf ein Minimum. Die Betreuung des Patienten erfolgt durch medizinisch ausgebildete Crew-Mitglieder. Wer die Kabine betritt, muss eine spezielle Schutzausrüstung tragen. Parallel setzen wir uns mit den

Behörden im nächsten Anlaufhafen in Verbindung, um den Patienten sicher von Bord zu bringen und dabei auch den Schutz der anderen Passagiere und der Besatzung zu gewährleisten. 

Wir möchten sicherstellen, dass Sie sich sicher und komfortabel fühlen, wenn Sie mit uns reisen. Lesen Sie hier mehr über unsere Schutzmaßnahmen > 

Weitere Informationen finden Sie in den Reisevorschriften der Gesundheitsbehörden:

Lokale Behörden in einem bestimmten Land und andere externe Informationen 

Wir stehen mit den lokalen Behörden in engem Austausch und befolgen die von ihnen und den etablierten Gesundheitsorganisationen erlassenen Auflagen. Wir empfehlen Ihnen zudem auch, sich über die neuesten Empfehlungen der Behörden auf dem Laufenden zu halten:

Finnland

Deutschland

Schweden

Mehr Informationen über das Coronavirus (z.T. auf Englisch) gibt es hier: