01.02.2019Freight Services

IMDG Code Amendment 39-18 / IMDG-koodin muutossarja 39-18

REMINDER

IMDG code Amendment 39-18 entered into force on 1 January 2019. The regulations of this amendment can be used parallel with Amendment 38-16. Application of the Amendment 38-16 regulations will end on 31 December 2019, after which only the regulations according to IMDG code Amendment 39-18 will be mandatory in force.

We would like to point out that the shippers/consignors are responsible for ensuring that dangerous goods offered for shipment are classified and declared in accordance with the valid regulations. The shipper* must also ensure that the dangerous substances are packed, marked and documented, and the cargo transport units placarded according to the IMDG Code.

Summary of changes:

http://www.imo.org/en/Publications/Documents/IMDG 20Code/IMDG 20Code, 202018 20Edition/Changes 2039-18.pdf

*national regulations may define responsibilities

Your contact person will provide further information.


MUISTUTUS

IMDG-koodin muutossarja 39-18 tuli voimaan 1.1. 2019. Muutossarjan määräyksiä saa soveltaa merikuljetuksiin rinnan voimassa olevan muutossarja 38-16 määräysten kanssa.  Muutossarjan 38-16 määräysten soveltaminen päättyy 31.12.2019, jonka jälkeen ainoastaan IMDG-koodin muutossarjan 39-18 määräykset ovat voimassa.

Haluamme muistuttaa, että laivaajat/lastinantajat vastaavat siitä, että vaarallinen aine, jota tarjotaan laivattavaksi, on luokiteltu ja siitä on annettu tiedot voimassaolevien määräysten mukaisesti. Laivaajan tulee myös huolehtia siitä, että vaarallinen aine on pakattu ja merkitty sekä että lastinkuljetusyksikkö on varustettu tarvittavilla varoituslipukkeilla.

Yhteenveto tärkeimmistä muutoksista löytyy nettisivulta:

http://www.imo.org/en/Publications/Documents/IMDG 20Code/IMDG 20Code, 202018 20Edition/Changes 2039-18.pdf

Lisätietoja yhteyshenkilöltänne.