29.12.2021Freight Services

More departures and capacity to Helsinki-Travemünde traffic

To continue improving the service and meet the growing demand of the industry, Finnlines will increase capacity on Helsinki-Travemünde traffic starting Monday 17 January 2022.
 
In addition to daily ropax-departures between Travemünde and Helsinki, there will be two weekly ro-ro departures when the Aarhus service is combined with Travemünde.


Lisää lähtöjä ja kapasiteettia Helsinki-Travemünde-liikenteeseen
 
Parantaakseen palveluaan ja vastatakseen kasvaneeseen kysyntään, Finnlines lisää kapasiteettiä Helsinki-Travemünde-liikenteeseen alkaen 17.01.2022.
 
Travemünde-Helsinki-liikenteen päivittäisten ropax-lähtöjen lisäksi tarjoamme kaksi viikottaista ro-ro-lähtöä, kun Aarhus-liikenne yhdistetään Helsinki-Travemünde-reittiin.