Our Net Works

     Our Net Works

Service
Online booking
Prisförfrågan
Bunker surcharge, liner services

Valid bunker surcharges for Finnlines Baltic and North Sea Liner Services.

Nyheter

18.04.2018Frakttrafik

MS Finnswan to Naantali-Kapellskär route -- MS Finnswan Naantali-Kapellskär-reitille

MS Finnswan to Naantali-Kapellskär route on 8 May -- MS Finnswan Naantali-Kapellskär-reitille 8.5.

29.03.2018Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg (MARPOL)

MARPOL Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö April 2018 är fastställt. Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 2.72, per påbörjad meter.

28.03.2018Frakttrafik

Strike has been avoided - Lakko on vältetty

The Finnish Ship's Officers' Union has reached an agreement with Finnish Shipowners' Association and the strike has been avoided. -- Suomen Laivapäällystöliitto on päässyt sopimukseen Suoman Varustamoyhdistyksen kanssa, ja uhannut lakko on vältetty.

Ro-ro servicens huvudvikt ligger på trafiken mellan Finland och dess främsta handelspartners i Europa. Vi har egna servicepunkter i Belgien, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Ryssland och i Storbritannien, och dessa kombinerat med ett stort internationellt samarbetsnätverk, garanterar en hög servicekvalitet.

Finnlines tillhandahåller följande roro-tjänster:

  • En regelbunden tättrafikerad ro-pax trafik mellan Finland och Tyskland, ro-ro-trafik mellan Finland och Polen, Danmark, Storbritannien, BeNeLux-länderna och Biscajabukten
  • FinnLink tillhandahåller flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Kapellskär i Sverige och Nådendal i Finland
  • NordöLink erbjuder flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Malmö i Sverige och Travemünde i Tyskland
  • TransRussiaExpress är en direkt service mellan Tyskland (Lübeck) och Ryssland (St. Petersburg)

Finnlines Group är också engagerad i hamntjänster under namnet Finnsteve i hamnarna i Helsingfors, och Åbo.