Our Net Works

     Our Net Works

Service
Online booking
Prisförfrågan
Bunker surcharge, liner services

Valid bunker surcharges for Finnlines Baltic and North Sea Liner Services.

Nyheter

02.07.2018Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg (MARPOL)

MARPOL Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Juli 2018 är fastställt. Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 3.66, per påbörjad meter.

19.05.2018Frakttrafik

New schedule and setup for Danish service -- Uusi aikataulu ja järjestely Tanskan liikenteeseen

New direct service between Helsinki and Aarhus -- Uusi suora linja Helsingin ja Aarhusin välille

27.04.2018Frakttrafik

Trafikarrangemangen ändras in Nådendals hamn

Trafikarrangemangen ändrar från och med 7.5 kvällsavgång när vi övergår till att använda en ny kaj i Nådendals hamn. Infarten till hamnen sker från Järveläntie genom huvudporten. Fraktens checkin sker fortfarande i terminalen.

Ro-ro servicens huvudvikt ligger på trafiken mellan Finland och dess främsta handelspartners i Europa. Vi har egna servicepunkter i Belgien, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Ryssland och i Storbritannien, och dessa kombinerat med ett stort internationellt samarbetsnätverk, garanterar en hög servicekvalitet.

Finnlines tillhandahåller följande roro-tjänster:

  • En regelbunden tättrafikerad ro-pax trafik mellan Finland och Tyskland, ro-ro-trafik mellan Finland och Polen, Danmark, Storbritannien, BeNeLux-länderna och Biscajabukten
  • FinnLink tillhandahåller flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Kapellskär i Sverige och Nådendal i Finland
  • NordöLink erbjuder flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Malmö i Sverige och Travemünde i Tyskland
  • TransRussiaExpress är en direkt service mellan Tyskland (Lübeck) och Ryssland (St. Petersburg)

Finnlines Group är också engagerad i hamntjänster under namnet Finnsteve i hamnarna i Helsingfors, och Åbo.