Our Net Works

     Our Net Works

Service
Online booking
Prisförfrågan
Bunker surcharge, liner services

Valid bunker surcharges for Finnlines Baltic and North Sea Liner Services.

Nyheter

07.07.2017Frakttrafik

New line between Naantali and Oxelösund

A new line is opened to directly connect the port of Naantali (Finland) with Oxelösund (Sweden)

30.06.2017Frakttrafik

Finnlinks bunkertillägg 1.7.2017

Finnlinks bunkertillägg är 2,10 EUR/meter, fr.o.m. 2017-07-01, gäller tillsvidare.

30.06.2017Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg (MARPOL)

MARPOL Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Juli 2017 är fastställt. Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 1.64, per påbörjad meter.

Ro-ro servicens huvudvikt ligger på trafiken mellan Finland och dess främsta handelspartners i Europa. Vi har egna servicepunkter i Belgien, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Ryssland och i Storbritannien, och dessa kombinerat med ett stort internationellt samarbetsnätverk, garanterar en hög servicekvalitet.

Finnlines tillhandahåller följande roro-tjänster:

  • En regelbunden tättrafikerad ro-pax trafik mellan Finland och Tyskland, ro-ro-trafik mellan Finland och Polen, Danmark, Storbritannien, BeNeLux-länderna och Biscajabukten
  • FinnLink tillhandahåller flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Kapellskär i Sverige och Nådendal i Finland
  • NordöLink erbjuder flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Malmö i Sverige och Travemünde i Tyskland
  • TransRussiaExpress är en direkt service mellan Tyskland (Lübeck) och Ryssland (St. Petersburg)

Finnlines Group är också engagerad i hamntjänster under namnet Finnsteve i hamnarna i Helsingfors, och Åbo.