Alla Finnlines direkta avgångar finns på vår on-line tidtabell. Om godset skall omlastas kolla vänligen vår vecko-tidtabell eller kontakta vår närmaste kundservicekontakt. Tiderna är lokala. All information kan ändras utan föregående meddelande.
Avgång
Ankomst
veckor

Online tidtabell

Använd åtminstone ett filter.