Alla Finnlines direkta avgångar finns på vår on-line tidtabell. Om godset skall omlastas kolla vänligen vår vecko-tidtabell eller kontakta vår närmaste kundservicekontakt. Obs. ett sökkriterium bör fyllas i. Tiderna är lokala. All information kan ändras utan föregående meddelande.
Avgång
Ankomst
veckor

Online tidtabell

Använd åtminstone ett filter.