You are here

30.11.2021Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg

Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö December 2021 är fastställt. 

Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 5,36 per påbörjad meter.