28.09.2018Frachtverkehr

Cargo Securing Reminder

In accordance with the requirements for safe sea transportation, road vehicles to be carried on ro-ro vessels must have sufficient appropriate lashing points for securing units on ship's deck.

Read more in the attached info.

Finnlines Info Team


Turvalliselle merikuljetukselle asetettujen vaatimusten mukaan ro-ro-aluksilla kuljetettavissa ajoneuvoyhdistelmissä on oltava riittävästi  asianmukaisia sitomispisteitä yksiköiden kanteen kiinnitystä varten.

Lisätietoja liitteenä.

Finnlines Info Team

Finnlines Cargo Securing Info 2018.pdf