28.03.2018Frachtverkehr

Strike has been avoided - Lakko on vältetty

The Finnish Ship's Officers' Union has reached an agreement with Finnish Shipowners' Association and the strike has been avoided.

Suomen Laivapäällystöliitto on päässyt sopimukseen Suoman Varustamoyhdistyksen kanssa, ja uhannut lakko on vältetty.