Skip to content

During the strike

There is a political strike in Finnish ports that started on Monday 11 March 2024.

Finnlines is not a party to the strike, but it has a significant impact on our operations.


Suomen satamissa on poliittinen lakko, joka alkoi maanantaina 11. maaliskuuta 2024.

Finnlines ei ole lakon osapuoli, mutta sillä on merkittävä vaikutus toimintaamme.

General

During the strike in Finnish ports we will continue offering the following services:

  • Travemünde-Helsinki (normal schedule, only accompanied units)
  • Kapellskär-Långnäs-Naantali (normal schedule, only accompanied units)
  • Gdynia-Hanko v.v. (trailers, 12 accompanied trucksagreed in cooperation with the Transport Workers’ Union, AKT)
  • Germany, Rostock and Travemünde to Estonia, Muuga v.v. (trailers, 12 accompanied trucks)

Check the online schedule for all departures.

The services between other countries (Sweden-Germany, Belgium-Ireland etc) will continue normally or with slight modifications.

For more information or assistance, please contact your Finnlines Customer Service or Sales representative.

Koska poliittinen lakko Suomen satamissa jatkuu viimeisimmän ilmoituksen mukaan maanantaihin 8. huhtikuuta klo 6.00 asti, jatkamme seuraavien palveluiden tarjoamista:

  • Travemünde-Helsinki (normaali aikataulu, vain yksiköt joissa on kuljettaja)
  • Kapellskär-Långnäs-Naantali (normaali aikataulu, vain yksiköt joissa on kuljettaja)
  • Gdynia-Hanko (perävaunut, 12 kuorma-autoa, joissa kuljettajat; sovittu yhteistyössä Kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n kanssa)
  • Rostock, Travemünde – Muuga (perävaunut, 12 kuorma-autoa, joissa kuljettajat)

Tarkista lähdöt online-aikataulusta.

Muiden maiden (Ruotsi-Saksa, Belgia-Irlanti jne) välinen liikenne jatkuu normaalisti tai pienin muutoksin.

Lisätietoja tai apua saat Finnlinesin asiakaspalvelusta tai myynnistä.

27 March, 2024

According to the latest annoucement, the political strike in Finnish ports will continue until 6:00 a.m. on 8 April.

Viimeisimmän ilmoituksen mukaan poliittinen lakko Suomen satamissa jatkuu 8. huhtikuuta kello 6.00 asti.