Skip to content
  • Freight Services general
  • |
  • Naantali-Kapellskär

Arrival times for booked units

We would like to kindly remind you of the importance of arriving on time for your booked departure. Units which are not cleared and ready for loading 1 hour before the scheduled departure will lose their reserved place.

Semi-trailers, special loads (also long, over 17m semis), dangerous goods units or other units that require stevedoring must be cleared and ready to load 1,5 hours before the scheduled departure.

Also as a kind reminder: it is essential that you give us all relevant information about the unit when booking. For example, extra width, height and information if the unit is low must be given every time when you book.

Should you need assistance, our booking offices both in Kapellskär and in Naantali will be happy to help you.


Haluamme ystävällisesti muistuttaa ajoissa satamaan saapumisen tärkeydestä. Yksikkö, joka ei ole selvitetty ja valmiina lastattavaksi satamassa tuntia (1 h) ennen lähtöä menettää varatun paikkansa.

Irtoperien, erikoiskuljetusten (sis. pitkät, yli 17m semit), vaarallista ainetta sisältävien yksiköiden sekä muiden ahtausta vaativien yksiköiden on oltava selvitettynä ja valmiina lastattavaksi 1,5 tuntia ennen lähtöä. 

Varatessa tulee aina kertoa yksikön tiedot kattavasti, myös mm. poikkeavat leveydet, korkeudet sekä onko kuljetus matala.

Mahdollisissa lisäkysymyksissä Naantalin ja Kapellskärin asiakaspalvelu auttaa sinua mielellään.