Skip to content
  • Freight Services general

Booking and reporting for reefer and heated units

When booking reefer and heated units:

Emergency contact information is important – if questions about the unit arise, it is vital that Shipper/Consignee/his representative is reachable by the telephone number presented.

Please, always advise the temperature range limits, too, to avoid unnecessary calls. 

Information should be provided when booking the unit. You can use the attached document, if needed.


Kylmäkuljetus- ja lämmitettyjä yksiköitä varatessa:

Hätätapauksissa yhteystiedot ovat tärkeitä – jos yksikköön liittyviä kysymyksiä ilmenee, on tärkeää, että lähettäjä/vastaanottaja tai hänen edustajansa on tavoitettavissa ilmoitetussa puhelinnumerossa.

Ilmoitathan aina myös lämpötila-alueen rajat, jotta vältyt turhilta puheluilta.

Tiedot on annettava yksikköä varatessa. Tarvittaessa voit käyttää oheista asiakirjaa.