Välkommen till Finnlines Nyhetsrum. På denna sida hittar du nyheter om Finnlines privatpassagerartrafik och frakttrafik. För företagsrelaterade nyheter och börsmeddelanden, vänligen besök vårt Nyhetsrum på engelska

Finnlines News magazine

Finnlines News Magazine 2/2018

Frakttrafik

New schedule and setup for Danish service -- Uusi aikataulu ja järjestely Tanskan liikenteeseen

New direct service between Helsinki and Aarhus -- Uusi suora linja Helsingin ja Aarhusin välille
Frakttrafik

Trafikarrangemangen ändras in Nådendals hamn

Trafikarrangemangen ändrar från och med 7.5 kvällsavgång när vi övergår till att använda en ny kaj i Nådendals hamn. Infarten till hamnen sker från Järveläntie genom huvudporten. Fraktens checkin sker fortfarande i terminalen.
Frakttrafik

MS Finnswan to Naantali-Kapellskär route -- MS Finnswan Naantali-Kapellskär-reitille

MS Finnswan to Naantali-Kapellskär route on 8 May -- MS Finnswan Naantali-Kapellskär-reitille 8.5.
Frakttrafik

Strike has been avoided - Lakko on vältetty

The Finnish Ship's Officers' Union has reached an agreement with Finnish Shipowners' Association and the strike has been avoided. -- Suomen Laivapäällystöliitto on päässyt sopimukseen Suoman Varustamoyhdistyksen kanssa, ja uhannut lakko on vältetty.

Pages